Bayramiç Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Bayramiç Ziraat Odası > Haberler > Başkan Pehlivan’dan Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajı

Başkan Pehlivan’dan Kadına Şiddetle Mücadele Günü mesajı

Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Pehlivan, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” vesilesiyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Pehlivan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın dört bir yanında şiddet kurbanı olan kadınlar, yaşadığımız çağın sürekli kanayan bir yarasını temsil ediyor. Modern hayatın getirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel problemlerinin ürünü olan kadına yönelik şiddet bir insanlık suçu olarak kabul ediliyor.

Her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı dünyanın kadınlar açısından güvenli bir yer olmadığı açıktır. Evde, işte, okulda, sokakta fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan kadınlarımızın, namus veya töre adı altında yaşam hakları ellerinden alınıyor. Kadınlarımız daha çocuk yaşlardan itibaren en yakınlarından; babalarından, eşlerinden, kardeşlerinden hatta oğullarından şiddet görüyor. Eğitim ve gelir düzeyi farkı gözetmeksizin, fiziksel, ekonomik, sözel, psikolojik ve cinsel şiddet eylemlerine maruz kalan kadınlarımız; bu durumun bir sonucu olarak toplumsal hayattan dışlanıyor ve mağduriyetleri artıyor.

Kadına yönelik şiddetin en yoğun hissedildiği yerler ise savaşların ve çatışmaların sürdüğü, ülkemizin hemen yanı başındaki coğrafyadır. Maalesef İslam dünyasında yaşanan savaş ve çatışmaların en büyük mağduru kadın ve çocuklardır. Açlık, beslenme yetersizliği, salgın hastalıklar, cinsel istismar ve diğer tüm olumsuzluklardan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor.

Kadına yönelik şiddeti önlemenin yolu öncelikle toplumsal hayatta şiddeti meşrulaştıran bakış açılarını mahkûm etmekten geçiyor. Türkiye’de ve dünyada devam eden kadına yönelik bu şiddete karşı; öncelikle şiddetin olmadığı bir kültürü hâkim kılmalı ve yeni bir dünya hayalini güçlü tutmalıyız.

Kadınlar, tükenen umutları ve kaybolan hayallerinin ardından ellerinden kayıp giden bir hayatla karşı karşıya kalmamalıdır. Toplumun tüm fertleri gibi adil, eşit, ayrımsız, şiddetsiz bir dünyada yaşama hakkına sahip olan kadınlarımıza toplumun tüm kesimleri saygı göstermeli ve destek vermelidir. Bununla birlikte şiddet mağduru olan kadınlarımızın değil, şiddet uygulayanların utanç duymasını sağlayacak bir toplumsal bilinç geliştirmeliyiz. Aynı zamanda savaşların sürdüğü bölgelerdeki küresel çıkar çatışması ve kirli siyasi menfaatler bir kenara bırakılmalı; kadınları, çocukları hedef alan şiddet olaylarının bir an önce önüne geçilmelidir. 

Bizler medyada artık kadına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili haberleri değil; kadınlarımızın sosyal, kültürel, sportif alanlarda, iş ve sanat hayatında elde ettiği başarıların haberlerini almak istiyoruz. Temel yaklaşımımız kadınlarımızın gerek anne, gerek eş, gerek çalışan bireyler olarak zaten zor olan hayatlarının kolaylaştırılması olmalıdır. Toplum içinde kadınlarımız hak ettikleri değeri gördüklerinde ve şiddete maruz kalmalarını engellendiğinde daha mutlu, daha huzurlu bir yapıya kavuşacağız.

Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, “Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir”. Kadınlarımızın yani geleceği şekillendiren insanların daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve takvimlerimizden 25 Kasım’ı çıkarabilme ümidiyle…”